U povodu Svjetskog dana klimatskih promjena u Lukavcu zasađeno drvo Ginko biloba

U Lukavcu su započete aktivnosti u saradnji sa Domom kulture Lukavac na obilježavanju Svjetskog dana klimatskih promjena koji dolazi 4. novembra.

Tim povodom zasadili smo parkovsko drvo Gingko biloba u okruženju Doma kulture Lukavac i dali ekološku poruku da svaki pojedinac regije ove jeseni zasadi po nekoliko sadnica u svojoj zajednici i tako doprinesemo ublažavanju klimatskih promjena.

U pripremi su brojne eko akcije sadnje četinara i lišćara u regiji/pošumljavanja. Kao podrška Pariškom sporazumu o klimatskim promjenama pozivamo stanovnistvo i privredu da sadimo drveće.

Gradskoj biblioteci Lukavac smo dodjelili stručnu ekološku i pedagošku literaturu i edukativni ekološki materijal za korisnike biblioteke.