Vranješ je tužio Karleušu zbog prijetnji, a ona bi uskoro mogla da bude saslušana

Krivično djelo Ugrožavanje sigurnosti spada u red krivičnih djela protiv sloboda i prava čovjeka i građanina koje, s obzirom na visinu zaprijećene kazne, inače ne spada u red krivičnih djela iz nadležnosti Višeg javnog tužilaštva. U konkretnom slučaju međutim, s obzirom na sredstvo izvršenja, spada u nadležnost Posebnog odjeljenja za visokotehnološki kriminal Višeg tužilaštva u Beogradu. Ali Više javno tužilaštvo je dužno da po prijemu krivične prijave po njoj postupi, tako što će najprije ispitati postojanje nadležnosti za postupanje, a potom i postojanje uslova za krivično gonjenje. Tužilac će izvjesno saslušati optuženu, radi provjere da li ona osporava navode prijave, a od toga će zavisiti i dalje procesne radnje – objasnila je advokatica Vesna Golubović za “Kurir“.

Ona je dodala da u slučaju osporavanja činjenice da je optužena lično uputila poruku predmetne sadržine preko navedene društvene mreže, tužilac spornu činjenicu može utvrđivati vještačenjem.

Drugi čitaju