UKC Tuzla: Aparat koji spašava živote građanima TK ponovo u funkciji

Nakon vapaja očajnog oca Fahrudin Sinanovića iz Tuzla, u kojem je rekao da je ugroženo življenje njegovoj teško oboleloj djeci Nedi Sinanović – Arnautović zbog kvara na jednom od aparata koji se nalazi u Klinici za onkologiju i radioterapiju, o čemu smo danas pisali , iz Tuzlanske bolnice danas je saopćeno da je o tk lonjen kvvar na linearnom akceleratoru i da je redovan sistem rada na Odjeljenju za radioterapiju.

“U vezi sa obustavom isporuke radioterapijskog tretmana za onkološke pacijente u UKC Tuzla, saopštavamo da je o tk lonjen kvar na linearnom akceleratoru i da je sistem redovnog rada na Odjeljenju za radioterapiju osnovan,” iz Tuzle, UKC.

Dalje, navode da je od osnivanja Odjeljenja za radioterapiju UKC Tuzla, 2009. godine do danas zabeležen konstantan porast broja pacijenata, kao i uvođenje novih tehnika u zračenju pacijenata.

Ukupan broj pacijenata koji su prošli radioterapijski tretman od 2009. do 2018. godine je oko 8000.

Tokom 2018. godine kod 900 pacijenata planirano je i radioterapijski tretman, što je i najveći broj obolelih pacijenata na godišnjem nivou od osnivanja odjeljenja.

“Dosadašnji prosjek čekanja na početku radioterapijskog tretmana je 25 dana što podrazumijeva pregled pacijenta, planiranje doze, CT simulaciju i radioterapijski tretman. Od osnivanja Odjeljenja za radioterapiju, CT simulator, odnosno aparat koji se koristi u planiranju radioterapijskog tretmana, nije bio u neviđenju ni jednog dana, do 19. novembra ove godine. Nakon o tk lanjanja kvara svim pacijentima je tokom vikenda, 8. i 9. decembra, pružena radioterapijski tretman “, kažu.

Iz UKC-a Tuzla ističu da je u decembru mjesecu došlo do kvara na linearnim akceleratorima, odnosno aparatima za sprovođenje radioterapijskog tretmana, zbog čega se isporuka radioterapijskog tretmana za onkološke pacijente prekida od 7. do 17. decembra kada je o tk lonjen kvar i uspostavljen normalan režim rada.

“Radioterapija UKC Tuzla bilježi najbolju kontinuitet u radu, ali s obzirom na kompleksnost radioterapijskih aparata potrebno je njihovo održavanje i servisiranje zbog čega dolazi do prekida rada uređaja. Također treba podsjetiti da je oprema na Odjeljenju za radioterapiju UKC Tuzla stara devet godina, a da je potrebno zanosenje istih “, istakli su iz UKC-a i zaključili:

“Šef Odjeljenja za radioterapiju prim. dr. Hasan Osmić, mr. med. sci, specijalista radioterapije i onkologije ističe da je prekid terapije kod onkoloških pacijenata bio u optimalnom tretmanskom roku tako da ni kod jednog pacijenta ne može uticati na izlaz njegovog lečenja, kao i da pacijenti koji su u procesu početka ili sprovođenja radioterapijskog tretmana nastavljaju sa redovnim planiranim radioterapijskim tretmanom.

fena.ba/tkportal.ba

Drugi čitaju