Tuzlanski kanton prvi u Federaciji primijenio snižene cijene lijekova

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici izvršila je prilagođavanje kantonalne esencijalne liste lijekova sa Federalnom i time utvrdila listu lijekova koji će se finansirati iz sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja TK.

”Mogu reći da je to lista koja je najšira lista u svim kantonima Federacije i sadrži 1120 lijeka na A listi i 23 lijeka na B listi i dodatno je uvećana za dodatnih 95 lijekova.” rekao je Bahrudin Hadžiefendić, ministar zdravstva TK.

Prema usaglašenoj listi cijene su niže za više od 300 lijekova, a prosječno sniženje cijene lijekova je 7%. Iz ministarstva zdravstva ističu da se još od kraja juna primjenjuju nove cijene lijekova te da je ovo tehničko usaglašavanje cijena kantonalne sa federalnom listom lijekova, ali da u narednom periodu očekuju znatne uštede.

”Napravljena je kalkuacija da je ušteda na godišnjem nivou na ukupan broj lijekova oko 2% što je na esencijalnu listu TK koja je 38 miliona, zavisno od godine, jeste 800 hiljada,” zaključio je Bahrudin Hadžiefendić.

A osim odluka o inkluziji u obrazovanju i usaglašavanju liste lijekova Vlada TK je odobrila kupovinu nekretnina za smještaj Policijske uprave Gračanica, odobrena su i finansijska sredstva za projekte rekonstrukcije vodovodnog sistema, te za projekat podrške prognanim osobama u Gradu Doboj.

Drugi čitaju