Rijetkost u BiH: Opština Donji Vakuf prekinula finansiranje političkih stranaka, novac preusmjeren na stipendije

Tačka broj 5 “Odluka o finasiranju političkih stranaka” je izazvala posebnu pažnju s obzirom da su kroz diskusiju svi vijećnici i načelnik Huso Sušić došli…

View More Rijetkost u BiH: Opština Donji Vakuf prekinula finansiranje političkih stranaka, novac preusmjeren na stipendije