I žene mogu biti specijalci: Bugojanka u Specijalnoj policijskoj jedinici

Bugojanka Matea Miličević specijalac u jednoj od najboljih policijskih agencija u BiH, Federalnoj upravi policije. U…

Continue Reading