PREUZIMANJE MANDATA: Zakazana konstituirajuća sjednica Skupštine TK

U prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona danas je, 9.11.2018.godine održan sastanak predstavnika političkih stranaka koje će participirati u 9. sazivu Skupštine Tuzlanskog kantona.

Kako je ustavima Federacije Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona određeno da konstiturajuće sjednice kantonalnih skupština budu održane najkasnije 10 dana nakon objavljivanja zvaničnih rezultata izbora, tako je na ovom sastanku dogovoreno da Konstituirajuća sjednica 9. saziva Skupštine Tuzlanskog kantona bude održana u srijedu, 14. novembra 2018. godine, sa početkom u 10,00 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli.

D n e v n i r e d:

1. Konstituisanje Skupštine Tuzlanskog kantona:
a) Upoznavanje sa konačnim potvrđenim rezultatima izbora u Skupštinu Tuzlanskog kantona 
b) Uručivanje Uvjerenja o dodjeli mandata poslanika u Skupštini Tuzlanskog kantona 
c) Davanje svečane izjave poslanika Skupštine Tuzlanskog kantona 
2. Donošenje:
a) Odluke o izboru privremene Komisije za izbor i imenovanja Skupštine Tuzlanskog kantona 
b) Odluke o izboru privremene Administrativne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona 
3. Konstituisanje klubova poslanika konstitutivnih naroda i kluba ostalih u Skupštini Tuzlanskog kantona (i predlaganje kandidata za izbor na mjesto predsjednika ili zamjenika predsjednika Skupštine)
4. Donošenje Odluke o potvrđivanju kandidata za predsjednika ili zamjenika predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona 
5. Upoznavanje sa Odlukom o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona 
6. Izbor delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Predsjednik 
Skupštine Tuzlanskog kantona,

Senad Alić

 

Pored upoznavanja sa konačnim potvrđenim rezultatima izbora za Skupštinu Tuzlanskog kantona, te uručivanja i potpisivanja uvjerenja o preuzimanju mandata poslanika i davanja svečane izjave, na konstituirajućoj sjednici će biti imenovana privremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona koja su neophodna za dalji rad Skupštine: Administarativna komisija i Komisija za izbor i imenovanja. Na dnevnom redu konstituirajuće sjednice planirano je konstituisanje klubova poslanika konstitutivnih naroda i kluba ostalih, izbor rukovodstva Skupštine te izbor delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Kao što je i do sada bio slučaj, pretpostavlja se da će konstituirajuća sjednica biti održana u nekoliko nastavaka, naročito iz razloga što se za određene tačke dnevnog reda nisu stekli uslovi koji su u nadležnosti Centrane izborne komisije BiH, kao što je izbor delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Drugi čitaju