Ovo su budući poslanici u Skupštini Tuzlanskog kantona

Prema posljednjim rezultatima Općih izbora 2018. za Skupštinu Tuzlanskog kantona SDP je vodeća stranka sa osvojenih 48.810 glasova ili 23,59% ispred SDA sa 47.967 glasa ili 23,18%.

Treći je PDA sa 37.212 glasova ili 17, 98%. Četvrta je DF sa 14.279 ili 6,90%. Peti je SBB sa 11.622 glasova ili 5,62%. Šesta je Naša stranka sa 8.825 glasa ili 4,26%. Sedma je Stranka za BiH sa osvojenih 8.394 ili 4,06%.

Preračunato u poslaničke mandate za Skupštinu Tuzlanskog kantona, sa opštine Lukavac tu su tri osobe čija imena su u crvenoj boji:

SDP (10): Hodžić Dževad, Hodžić Amila, Ilić Slađan, Tokić Husein, Okić Azra, Gazibegović Sead, Karić Alen, Memić Mirela, Petrović Vedrana i Vujović Žarko.

SDA (9): Gutić Bego, Umihanić Šekib, Zukić Muamer, Čaušević Midhat, Skopljak Fahrudin, Begić Zumra, Kurtić Hasiba, Džuzdanović Suvada i Ahmetagić Bahrudin,

PDA (7): Alić Senaid, Lugavić Jasmina, Suljkanović Jakub, Bećić Mirsad, Kahrimanović Azra, Dostović Rasim i Mandžić Smajo.

DF (3): Mešalić Mahir, Imširović Sandra i Krešić Boris.

SBB (2): Hamzić Nedžad i Vuković Lejla.

NS (2): Bešlagić Selim i Trepanić Mirela.

SBiH (2): Gušić Mirnes i Ibrišimović Đuzada.

Drugi čitaju