MUP TK prodaje polovna vozila, objavili su i cijene

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona objavljuje “Javni poziv” za prikupljanje ponuda za prodaju rashodovanih motornih vozila kao otpad.

Predmet prodaje su rashodovana motorna vozila u svrhu tretmana kao otpad, u skladu sa propisima o upravljanju otpadom, bez prava osposobljavanja vozila za dalju upotrebu i registraciju, metodom dostavljanja zatvorenih pisanih ponuda, prenosi Tuzlanski.ba.

Pravo učešća u postupku javne prodaje, imaju lica koja su registrovana za upravljanje predmetnom vrstom otpada – prikupljanje, skladištenje, fizički tretman, manipulaciju i transport otpada i koja imaju dozvolu za obavljanje aktivnosti upravljanje otpadom.

Preuzimanje javnog poziva i Obrazaca 1. i 2. vrši se putem web stranice MUP-a.

Sve dodatne informacije možete pronaći na ovom LINKU.

Uslovi prodaje

Početna cijena je 5.130,00 KM, bez PDV-a, s obzirom da Ministarstvo unutrašnjih poslova nije u sistemu PDV-a.
Ponuđači su dužni da ponude cijenu za otkup svih otpadnih vozila zbirno, po načelu “viđeno – kupljeno” bez prava na naknadne reklamacije na predmet prodaje.

Troškove utovara, transporta, istovara i druge troškove snosi kupac. Ponuđači mogu izvršiti uvid u vozila sa spiska rashodovanih motornih vozila na parking prostoru Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, u Tuzli, Fočanska bb (Slavinovići), svakog radnog dana, od 08,00 do 14,00 uz blagovremenu prethodnu najavu kontakt osobe.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude bit će donijeta u roku od tridana od dana javnog otvaranja ponuda. Kupac je dužan da nakon zaključenja ugovora o kupoprodaji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, najkasnije u roku od tri dana, uplati ugovoreni iznos i dostavi dokaz o uplati, u suprotnom smatraće se da je odustao od kupovine.

U tom slučaju prodavac ima pravo da jednostrano raskine ugovor i zaključi novi ugovor sa ponuđačem koji je dostavio sljedeću po redu najvišu cijenu.

Kupac je dužan da odveze sva vozila, koja su predmet prodaje, u roku od sedam dana od dana zaključivanja ugovora, uz prethodno potpisivanje zapisnika o primopredaji prodatih rashodovanih vozila sa Komisijom za prodaju rashodovanih motornih vozila.

Za izbor najpovoljnije ponude, primenjivat će se kriterij: “Najviša ponuđena cijena”, s tim što ona mora biti jednaka ili viša od početne cijene.

Ukoliko više ponuđača, ponudi istu cijenu, kao najpovoljnija ponuda izabrat će se ona koja je ranije primljena.

Vijest MUP TK prodaje polovna vozila, objavili su i cijene se prvi put pojavila na sljedećem linku: Fokus.ba.

Drugi čitaju