Medicinski fakultet u Tuzli: Odobren dodatni rok za upis još 50 studenata

Vlada TK je na današnjoj sjednici dala prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke Senata Univerziteta u Tuzli o izmjenama Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, te drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini.

Shodno ovim izmjenama, a na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli odlučeno je da se nakon javnog oglašavanja raspiše dodatni rok za upis dodatnih 50 kandidata za Opći studij medicine na Medicinskom fakultetu u kategoriji redovnih studenata koji se sami finansiraju.

Prema Odluci o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, te drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli, ma Medicnskom fakultetu je prvobitno planiran upis 315 studenata, od kojih je samo 75 koji se finansiraju iz Budžeta Tuzlanskog kantona.

Drugi čitaju