Ludo vrijeme: U voćnjaku su nam već u veljači rodile kruške

Spremamo berbu, kaže čitatelj iz Vežica u Rijeci. Voćar nam je objasnio da se vjerojatno radi o poremećaju u samoj biljci u kombinaciji s toplim vremenom te poremećaju koji se zove partenokarpija

Drugi čitaju