Donirana dva automobila za rad centara za razvoj inkluzivnih praksi u TK

Donirana dva automobila za rad centara za razvoj inkluzivnih praksi u TK - 14.01.2018.

U sklopu implementacije projekta Inkluzija za sve-inkluzivno obrazovanje za svu djecu u BiH, predstavnici organizacije Save the children donirali su dva automobila centrima za razvoj inkluzivnih praksi u Banovićima i Gradačcu. Uručenje automobila jedna je od aktivnosti uspostave centara u sklopu kojih je predviđena sanacija prostora škola u kojima će biti uspostavljeni centri koji će biti opremljeni po najsavremenijim standardima rehabilitacijskog rada.

© WWW.RTVSLON.BA

Drugi čitaju