Gradačac: Objavljene Konačne rang liste kandidata za dodjelu općinskih stipendija učenicima i studentima

Na  osnovu   člana   14. stav  5.    Odluke   o  općim   uslovima,   postupku   i   kriterijima   za   ostvarivanje   prava  na   stipendiju  općine   Gradačac (“Službeni glasnik općine  Gradačac”, broj …

View More Gradačac: Objavljene Konačne rang liste kandidata za dodjelu općinskih stipendija učenicima i studentima