POZIV NA BESPLATNU OBUKU O INSTALIRANJU FOTONAPONSKiH SiSTEMA

Caritas Švicarske u partnerstvu sa Centrom za ekologiju i energiju i u saradnji sa Građevinsko geodetskom školom iz Tuzle organizira šestodnevni trening za zainteresirane osobe koie koie imaju zavrsenu sredniu školu III ili IV stepena složenosti.

Način prijave se nalazi na linku

PRIJAVA

Rok za prijavu je 11.4.2024. godine.

szztk

Source: enovosti.ba