Ove godine u TK više od 800 hiljada KM za podršku mladima

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava u iznosu od 844.000 KM sa potrošačke jedinice Podrška mladima u 2024. godini. Dio sredstava bit će raspoređen putem javnog oglašavanja a dio će se dodjeljivati u skladu sa posebnim odlukama Ministarstva i potpisanim ugovorima. U 2024. godini predviđeni su Javni pozivi […]
Source: izvor: radiosrebrenik.ba