Ekološki aktivisti u Lukavcu u stalnoj borbi za čiste vode (VIDEO)

Danas je Svjetski dan voda, a svake godine na ovaj dan podiže se svijest i inspirišu se akcije za rješavanje problema krize vode i higijene.

 

Danas ih u Lukavcu nema, tek rijetki ekološko osviješteni pozivaju na pažnju vezanu za ovaj prirodni resurs.

 

Danas je dvije milijarde i 200 miliona ljudi i dalje bez sigurne vode za piće.

 

Očekuje se da će se ovi brojevi povećati, pogoršani klimatskim promjenama i rastom stanovništva.

 

Na sreću BiH je zemlja bogata vodama, ali zakonska legislativa i institucije moraju se više uključiti na njihovoj zaštiti, čemu se nada i Jakub Mahovkić obzirom na nova imenovanja u resornim Agencijama.

 

Opširnije u video prilogu Suade Imamović.

Source: Izvor: rtvlukavac.ba