Prosječna plata u Kantonu Sarajevo za 23% veća od prosjeka u Federaciji BiH

Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo objavio je podatke iz septembra o iznosu prosječne plate, kao i o broju zaposlenih i nezaposlenih u ovom kantonu.

Prosječna neto plata je u septembru iznosila 1.549 KM, što je za skoro 23 posto više od prosječne plate na nivou Federacije Bosne i Hercegovine koja je iznosila 1.260 KM.

Najvišu prosječnu neto platu su imali zaposleni u sektoru informacija i komunikacija (2.042 KM), dok su najnižu prosječnu neto platu imali zaposleni u sektoru djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – hotelijerstvo i ugostiteljstvo (855 KM). Prosječne neto plate u ostalim sektorima iznosile su:

Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 1.348 KM;
Vađenje ruda i kamena 1.501 KM;
Prerađivačka industrija 1.121 KM;
Proizvodnja i snabdijevanje strujom, plinom, parom i klimatizacija 1.980 KM;
Snabdijevanje vodom, uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 1.341 KM;
Građevinarstvo 1.215 KM;
Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala 1.248 KM;
Prijevoz i skladištenje 1.431 KM;
Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1.911 KM;
Poslovanje nekretninama 1.284 KM;
Stručne, naučne i tehničke djelatnosti 1.617 KM;
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 1.137 KM;
Javna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje 1.865 KM;
Obrazovanje 1.610 KM;
Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite 1.780 KM;
Umjetnost, zabava i rekreacija 1.212 KM;
Ostale uslužne djelatnosti 1.613 KM.
U Kantonu Sarajevo je u septembru registrovano 147.571 zaposlenih, dok je registrovano 51.751 nezaposlenih. Najviše zaposlenih bilo je u općini Novi Grad (42.614), dok je najmanje zaposlenih bilo u Trnovu (930). Broj zaposlenih u ostalim općinama je iznosio:

Centar 20.112;
Hadžići 8.375;
Ilidža 22.716;
Ilijaš 6.328;
Novo Sarajevo 23.767;
Stari Grad 12.695;
Vogošća 10.034.
Riječ je o apsolutnom broju zaposlenih, odnosno ne znači da Centar ima najveći, a Trnovo najmanji broj zaposlenih u odnosu na broj radno sposobnog stanovništva, prenosi biznis.ba.

Najveći broj nezaposlenih bio je u Ilijašu (4.004 ili 38,75 posto), dok je najmanji broj nezaposlenih bio u Novom Sarajevu (6.028 ili 20,23 posto). Broj nezaposlenih u ostalim općinama je iznosio:

Centar 6.072 ili 23,19 posto;
Hadžići 4.021 ili 32,44 posto;
Ilidža 8.836 ili 28 posto;
Novi Grad 13.981 ili 24,70 posto;
Stari Grad 4.606 ili 26,2 posto;
Trnovo 436 ili 31,92 posto;
Vogošća 3.767 ili 27,30 posto.
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo je objavio i posljednje podatke o trgovini, stanovništvu, turizmu, poljoprivredi i šumarstvu i industriji, a dostupni su na ovom linku.

Source: Bih