Ovjavljen Konkurs za prijem zaposlenika u školama TK

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisuje:

Konkurs za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona,

Konkurs za prijem u radni odnos zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona,

Oglas za prijem u radni odnos zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona.

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona konkurse je raspisalo u “Večernjem listu” .

“Zbog zaključenog okvirnog sporazuma sa kantonalnim organima uprave, dužni smo konkurse objaviti u “Večernjem listu”. Kako bi konkurse učinili dostupnim javnosti konkurse ćemo objaviti i na našoj veb stranici, a biće dostupne i na aplikaciji” – kazao je  Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.

Ministar Omerović je naglasio da će se ove godine veći dio pozicija raspisati na neodređeno vrijeme, što je značajni iskorak u odnosu na prethodne godine.

Iz resornog ministarstva najavljene su i određene novine kada je u pitanju način prijavljivanja za prijem nastavnika i stručnih saradnika u školama. Osim uobičajenog načina prijavljivanja i slanja dokumenata, kandidati koji žele aplicirati na jednu od brojnih pozicija, moći će to uraditi i na online način, putem namjenske aplikacije.

Aplikacija će omogućiti ne samo prijavljivanje na konkursne pozicije, nego će škole i školske komisije putem aplikacije bodovati kandidate i objavljivati rang liste. Rang liste kandidata će biti dostupne na dan naznačene u tekstu konkursa na ulazu u školske objekte i putem aplikacije, a dosadašnja praksa objave svih listi na stranici Ministarstva će izostati, zbog zabrane nadležne agencije za zaštitu ličnih podataka.

Način bodovanja kandidata ostao je nepromijenjen, naveli su iz resornog ministarstva.

Primjeri izjava

Nastavnici i stručni saradnici mogu se prijaviti putem aplikacije na linku: konkursi.montk.gov.ba.

Svi kandidati mogu aplicirati preporučeno putem pošte prijavom na adrese škola ili dostavljanjem dokumentacije na protokol škole na sljedećim prijavnim obrascima:

Prijavni obrazac za prijem nastavnika i stručnih saradnika (Obrazac 1)

Prijavni obrazac za prijem saradnika (Obrazac 2)

Prijavni obrazac za prijem sekretara (Obrazac 3)

Prijavni obrazac za prijem saradnika za ekonomsko-finansijske poslove (Obrazac 4)

Prijavni obrazac za prijem pomoćno-tehničkog osoblja (Obrazac 5)

Prijavni obrazac za prijem u radni odnos administrativno-tehničkog osoblja (Obrazac 5a).