Mutap i ostali: Prihvaćen prijedlog za saslušanje doktora Dizdarevića

Predsjedavajući Apelacionog vijeća Staniša Gluhajić je kazao kako je Vijeće donijelo odluku da se reprodukuje vještačenje Irhada Kosa, kao i svjedočenje stručnjaka Abdulaha Kučukalića i Hamze Žuje. Dodao je da je Vijeće donijelo odluku da se Kučukalić i Žujo pozovu radi razjašnjavanja određenih pitanja. Vijeće je prihvatilo prijedlog Državnog tužilaštva da se sasluša doktor Kemal […]
Source: crna hronika tip.ba