U 2022. u FBiH smanjen broj punoljetnih, a povećan broj maloljetnih učinitelja krivičnih djela

U 2022. godini u Federaciji BiH bilo je 11.517 prijavljenih punoljetnih učinitelja krivičnih djela, što je za 9,94 posto manje u odnosu na 2021. godinu. Optuženih punoljetnih osoba u 2022. godini bilo je 6.200, odnosno 0,58 posto više nego u 2021. godini. Osuđujuće presude su izrečene za 5.930 punoljetnih osoba, što predstavlja povećanje za 1,45 […]
Source: crna hronika tip.ba