Na današnji dan BiH primljena u Vijeće Europe

Svečanost prijma BiH u članstvo Vijeća Europe počela je u Strasbourgu obraćanjem generalnog sekretara Vijeća Europe Walter Schwimmera, kome je tadašnji ministar vanjskih poslova BiH Zlatko Lagumdžija uručio izjavu Predsjedništva BiH o pristupanju BiH Statutu te organizacije.

Ceremonija je nastavljena potpisivanje Europske konvencije o ljudskim pravima i protokola o prijemu.

“Ovo je veliki dan za BiH, ali i Europu. Nadam se da će BiH napredovati u europskoj zajednici multikulturalnosti. Prijam u Vijeće Europe Bosni i Hercegovini otvara vrata u druge europske institucije”, kazao je 2002. u Strasbourgu generalni sekretar Vijeća Europe.

Vijeće Europe zagovara slobodu izražavanja i slobodu medija, slobodu okupljanja, jednakost te zaštitu manjina. Pokrenulo je kampanje o pitanjima kao što su zaštita djeteta, on-line govor mržnje te prava Roma, najveće manjine u Europi. Vijeće Europe pomaže državama članicama u borbi protiv korupcije, terorizma i provođenju nužnih reformi pravosuđa. Njegova skupina ustavnih stručnjaka, poznata kao Venecijanska komisija, nudi pravne savjete zemljama u cijelom svijetu.

Vijeće Europe promiče ljudska prava kroz međunarodne konvencije, kao što je Konvencija o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te Konvencija o kibernetičkom kriminala. Ono prati napredak država članica u tim područjima te daje preporuke kroz neovisna stručna tijela za praćenje. Danas niti jedna država članica Vijeća Europe ne primjenjuje smrtnu kaznu, piše Bosnainfo.

Source: Bih