Smanjen broj nezaposlenih u Kalesiji: Povećan broj oglasa za posao iz Slovenije, traže građevinske tehničare, krojače, vozače teretnog vozila…

Na kraju decembra 2022-te. godine na evidenciji Biroa za zapošljavanje Kalesija evidentirano je 5.805 nezaposlenih osoba, od čega je 3.640 žena, što je za 207 osoba manje u odnosu na broj evidentiranih osoba krajem decembra 2021-te godine, kada se na evidenciji nalazilo 6.012
nezaposlenih osoba.

Na kraju 2022. godine to jest na dan 31.12.2022. godine stanje prijavljenih nezaposlenih osoba na evidenciji po kvalifikacionoj i spolnoj strukturi je sljedeće:

Dakle, kao što se vidi iz prethodne tabele na kraju 2022 -te godine bilo je prijavljeno 5.805 nezaposleno lica od toga 3.640 žena. Također od ovog ukupnog broja prijavljeno je 819 demobiliziranih vojnika, od toga 30 žene, ratni vojni invalidi 32 od toga 1 žena, i 27 članova porodica poginulih boraca od toga 19 žena.

Analizom kvalifikacione strukture nezaposlenih sa stanjem krajem 2022-e. godine može se konstatovati da od ukupnog broja nezaposlenih 5.805 najbrojniji su nekvalifikovani radnici dakle nestručna radna snaga kojih ima prijavljeno 2.404 od čega je 1.588 žena, što problem zapošljavanja ove kategorije nezaposlenih čini težim i složenijim.

Sa evidencije Biroa Kalesija, a u skladu sa članom 3b. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba odjavljene su nezaposlene osobe po raznim osnovama, tabela u prilogu:

Biro za zapošljavanje Kalesija sprovodi mjeru Posredovanje u zapošljavanju.

U 2022. godini je smanjen broj zahtjeva za posredovanje u zapošljavanju u odnosu na prethodnu godinu. Broj zahtjeva za posredovanje u zapošljavanju u 2022. godini bio je 75, dok za 2021.godini broj zahtjeva za posredovanje iznosio je 125, što je za 50 Zahtjeva manje u odnosu na
2021.godinu.
Posebno se mora naglasiti veći broj zahtjeva za posredovanje zaprimljenih posredstvom Službe za zapošljavanje TK-a, odnosno veliki broj oglasa za posao, a najviše iz R Slovenije.
Najveća potražnja (prema Zahtjevima po kojima je Biro posredovao) bila je za sljedeća zanimanja: građevinski tehničar, šivač, vozač teretnog vozila, tesar, zidar, armirač, rukovalac građevinskim mašinama.

The post Smanjen broj nezaposlenih u Kalesiji: Povećan broj oglasa za posao iz Slovenije, traže građevinske tehničare, krojače, vozače teretnog vozila… appeared first on Kalesijski.ba.

Source: Kalesijski.ba