Tuga u bh. gradu, preminula savjetnica načelnika Almina Alagić: Svaki zadatak je obavila perfektno!

– Naša draga Almina Alagić! Časno je bilo poznavati je. Svaki zadatak je obavila perfektno! Allah joj se smilovao – napisao je Mehmedović, piše Titox.net.

Ona je rođena 1971. godine u Tešnju. Na Filozofskom fakultetu u Tuzli 1996. diplomirala je razrednu nastavu, zvanje magistar metodike BHS jezika stekla je 2013, a doktorski studij završila je na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci. Doktorirala je pedagoške nauke 2019. (mentor dr. Refik Ćatić), a drugi doktorat, iz oblasti metodičkih nauka, odbranila je 2021. godine (mentorica dr. Dunja Anđić, profesorica na Univerzitetu u Rijeci).

Sudjelovala je u radu niza stručnih seminara i konferencija, te objavila više naučnih i stručnih radova. Izbor u akademsko zvanje docent iz oblasti pedagogije dobija 2019, a 2022. godine izbor u zvanje iz oblasti metodičkih nauka.

Od 1997. do 1999. godine radila je u O.Š. “Novi Grad” u Tuzli kao nastavnik likovne kulture. U O.Š. “Huso Hodžić” u Tešnju bila je profesorica, potom i direktorica. Od 2016. do februara 2022. bila je direktorica Opće biblioteke u Tešnju, a nakon toga je bila na dužnosti pomoćnice Načelnika Općine Tešanj za društvene djelatnosti i investicije. Dobitnica je državnog priznanja za volonterizam i rad sa mladima, piše Crnahronika.info.

Source: CRNA HRONIKA