Objavljen konkurs za izbor novog direktora UIO

Novi direktor UIO, pored opštih, mora ispunjavati i posebne uslove – da je završio pravni ili ekonomski fakultet ili fakultet tehničkog smjera, da ima 10 godina radnog iskustva, razvijene organizacione i sposobnosti strateškog planiranja i rukovođenja.

Prilikom procjene kvalifikacija kandidata u obzir će se uzeti da je stručan u odgovarajućoj oblasti i da je pokazao visoke standarde poštenja i integriteta u obavljanju posla.

Direktora UIO imenuje Vijeće ministara na četiri godine s tim da se nakon isteka četvorogodišnjeg mandata direktor može kandidovati na još jedan četvorogodišnji mandat.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti razmatrane, a Upravni odbor UIO, koji služi kao izborna komisija za imenovanje direktora Uprave, pozvaće na intervju sve kandidate sa liste za uži izbor.

U javnom oglasu navodi se da osnovna neto plata za radno mjesto direktora UIO iznosi 4.378 KM, piše Srna.

Oglas je objavljen u “Službenom glasniku BiH”, “Službenom glasniku Brčko distrikta”, te u dnevnim novinama “Glas Srpske”, “Dnevni avaz” i “Večernji list”.

Source: Bih