Usvojen dnevni red 19. redovne sjednice OV Kalesija

Na 19. redovnoj sjednici OV Kalesija usvojen je sljedeći dnevni red:

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Komisije za imenovanje Općinskog pravobranioca u Općinskom pravobranilištvu Kalesija.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o kriterijima i načinu dodjele finansijske pomoći licima na ime uginuća stoke.
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o pogodnostima za investiranje na području općine Kalesija za građenje poslovnih i proizvodnih objekata.
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje predsjednika i utvrđivanju prijeloga kandidata za imenovanje predsjednika Nadzornog odbora JP “Veterinarska
  stanica” d.o.o. Kalesija.
 5. -Odluka o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija Kalesija“ d.o.o. Kalesija za imenovanje člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija Kalesija“ d.o.o. Kalesija.
 6. -Odluka o davanju prethodne saglasnosti Skupštini KP „KOMUNALAC“ DD Kalesija za imenovanje predsjenika Nadzornog odbora KP „KOMUNALAC“ DD Kalesija
 7. Razmatranje i donošenje Plana proljetne sjetve za 2023. godinu.
 8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku općinskih službi za upravu – općine Kalesija za period 01.01.2022. godine do 31.12.2022. godine.
 9. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju cesta na području općine Kalesija sa osvrtom na pokazatelje bezbjednosti saobraćaja.
 10. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju u osnovnom i srednjem obrazovanju sa pregledom uspjeha učenika na polugodištu školske 2022/2023. godine.
 11. Razmatranje i prihvatanje Informacije o boravku rasljenih lica i ostvarnom povratku na području općine Kalesija u 2022. godini.
Povučene tačke dnevnog reda:

Mujo Tosunbegović u ime općinskog načelnika kao predlagača tačaka dnevnog reda povukao je:

-Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Općinskog pravobranioca u Općinskom pravobranilištvu Općine Kalesija.

Nakon imenovanja Komisije za imenovanje Općinskog pravobranioca u Općinskom pravobranilištvu Kalesija i nakon okončanja konkursne procedure biće postavljen i v.d. pravobranioc.

-Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove “Sportsko kulturno privredni centar” Kalesija Povuceno razlog: odrepeni probleme u ovom postupku.

Razlog: Kako bi se sveobuhvatno ova tačka i odluka pripremila za jednu od narednih sjednica, povučena je sa dopune dnevnog reda. U pitanju je upis u sudski registar, koji zahtjeva mnogo više tumačenja, razmatranja i pripreme oko osnivanja Sportsko kulturno privrednog centra.

Povučena je i dopuna dnevnog reda ispred Kluba vijećnika NiP Kalesija:

-Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju naknada općinskim vijećnicima, zamjeniku predsjedavajućeg OV, članovima kolegija i članovima komisija i radnih tijela koje imenuje OV Kalesija.

The post Usvojen dnevni red 19. redovne sjednice OV Kalesija appeared first on Kalesijski.ba.

Source: Kalesijski.ba