Dolazi novo pooštravanje saobraćajnih kazni u BiH

Na pomolu je novo pooštravanje kaznene politike u saobraćaju u BiH, kojim je predviđeno da se vozačima koji u dvije godine naprave četiri teža prekršaja privremeno oduzima vozilo, s tim što je sudovima otvorena mogućnost da tu odluku pretvore u trajnu. Već je skrojen i prednacrt o dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja (ZOBS) na […]
Source: crna hronika tip.ba