Osigurano 39 miliona eura zajma za zapošljavanje

Vijeće ministara BiH utvrdilo je prijedlog sporazuma o zajmu za Drugi projekat podrške zapošljavanju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, vrijedan 39 miliona eura, javlja Anadolu Agency (AA).

Sredstva će biti usmjerena za povećanje zaposlenosti u privatnom sektoru, od čega će 25 miliona evra biti alocirano na Federaciju BiH, a 14 miliona evra za Republiku Srpsku.

Cilj ovog projekta je povećanje zapošljavanja putem javnih poziva entitetskih zavoda za zapošljavanje. Rok otplate zajma je 32 godine uz grejs period od sedam godina.

Riječ je o drugom projektu podrške zapošljavanju koje finansira Svjetska banka, nakon što je prvi zaključen početkom maja 2017 . godine u iznosu od 50 miliona evra.

Ministarstvo finansija i trezora dostaviće prijedlog sporazuma s Osnovama za njegovo zaključivanje Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru odlučivanja, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.

Na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, Vijeće ministara BiH donijelo je odluku i izdvajanju milion KM za pomoć i podršku u saniranju posljedica razornog zemljotresa u opštini Berkovići.

Ovom odlukom provodi se zaključak Predsjedništva Bosne i Hercegovine sa 27. redovne sjednice.

Opština Berkovići obavezana je da dostavi izvještaj o utrošku sredstava Ministarstvu bezbjednosti BiH.

Vijeće ministara BiH donijelo je odluku o preraspodjeli sredstava iz budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u budžet Fonda za povratak Bosne i Hercegovine.

Ovom odlukom odobrava se preraspodjela sredstava iz budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH za 2022. godinu, iz granta “Finansiranje prava iz AneksaVII Dejtonskog mirovnog sporazuma“ u iznosu dva miliona KM, u budžet Fonda za povratak Bosne i Hercegovine.

Ova sredstva biće u funkciji realizacije projekata za ostvarivanje prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma, koje odobri Komisija za izbjeglice i raseljena lica Bosne i Hercegovine.

Ranije su Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije Republike Srpske, Vlada Brčko Distrikta BiH i Fond za povratak BiH potpisali Sporazum o udruživanju i načinu realizacije sredstava za ostvarivanje prava iz Aneksa VII.

Vijeće ministara BiH donio je Odluku o odobravanju sredstava tekuće rezerve za isplatu jednokratne novčane pomoći zaposlenim u institucijama BiH u iznosu od 500 KM, a s ciljem ublažavanja posljedica značajnog rasta indeksa potrošačkih cijena tokom 2022. godine.

Pravo na isplatu ove jednokratne pomoći nemaju članovi Predsjedništva BiH, zastupnici i delegati u Parlamentarnoj skupštini BiH, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, ministri i zamjenici ministara, rukovodioci i zamjenici rukovodilaca institucija BiH, imenovani savjetnici i lica koja u trenutku stupanja na snagu ove odluke nemaju status zaposlenih u institucijama BiH.

Sredstva za isplatu jednokratne pomoći biće osigurana iz tekuće rezerve Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2022. godinu, u ukupnom iznosu od 10.750.000 KM.

Na sjednici je dopunjeno sedam odluka o kriterijima za dodjelu grant sredstava Ministarstva civilnih poslova u 2022. godini za podršku projektima u oblastima kulture, sporta, inovatorstva, nauke, pripreme projekata za sredstva iz Fonda Horizont, te za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u vezi sa prevencijom HIV-a i tuberkuloze u BiH, a koje ranije ove godine usvojio Savjet ministara BiH.

Radi se o dopunama odluka, i to o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u prevenciji HIV-a, tuberkuloze i ovisnosti u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu, o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZONT” za 2022. godinu, o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Sufinansiranje projekata kulture u Bosni i Hercegovini” za 2022. godinu, o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta za realizaciju projekata bilateralne saradnje u području nauke na osnovu međunarodnih sporazuma za 2022. godinu, o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Međunarodna kulturna saradnja” za 2022. godinu; o dopuni Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini” za 2022. godinu, o kriterijima za raspored sredstava namijenjenih za tekući grant “Sufinansiranje sportskih manifestacija” za 2022. godinu.

Donošenjem ovih odluka omogućava se korisnicima grant sredstava da od Ministarstva civilnih poslova pisanim putem zatraže saglasnost u slučaju pomjeranja roka u realizaciji projekta, uz navođenje opravdanih razloga i uz predlaganje novog roka, koji ne može biti duži od šest mjeseci nakon isteka budžetske 2022. godine.

Ministarstvo civilnih poslova daje saglasnost na prolongiranje roka, čime će biti omogućeno korisnicima da u dodatno ostavljenom vremenu realizuju dodijeljena grant sredstva.

Source: Bih