Svjetski dan djeteta: Djeca iz dnevnih centara u BiH i Crnoj Gori uputila apel za podršku

Hiljade djece u regionu izloženo je različitim vrstama rizika u okruženjima u kojima odrastaju, što ih može dovesti u situaciju da završe na ulici ili suočiti s drugim problemima.

Unazad nekoliko godina, uz podršku organizacije “Save the Children“ za sjeverozapadni Balkan, u šest gradova u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori napravljen je pomak uspostavom dnevnih centara za djecu u riziku. To su sigurni prostori koji djeci nude podsticajno okruženje za napredak i razvoj potencijala, uz učenje, kreativne aktivnosti, psihosocijalnu podršku, odmor i igru, kao i mogućnost obroka. U dnevnim centrima pažnja se poklanja i radu s porodicama djece u riziku.

Povodom Međunarodnog dana djeteta koji se u svijetu obilježava 20. novembra, djeca iz šest dnevnih centara u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori pokrenula su svoje kampanje putem društvenih mreža i lokalnih medija, kako bi skrenuli pažnju na rezultate svog rada i poruke koje žele poslati.

Ovo je kruna višemjesečnih aktivnosti na podizanju medijskih vještina učenika. Uz podršku “Save the Children“, u svakom od centara održani su višednevni treninzi na kojima su djeca osposobljena za odgovornije korištenje medija i društvenih mreža. Uslijedio je online rad s mentorima na pripremi kampanja, da bi cjelokupan proces rezultirao objavljivanjem medijskih sadržaja s dječjim porukama i organizacijom zagovaračkih događaja.

“Želimo užinu za svaku družinu“ apel je djece okupljene u Dnevnom centru Altruist u Mostaru. Njihova je želja da svaki put kada dođu na radionice dobiju užinu, te su tim povodom kontaktirali kompanije u Hercegovačko-neretvanskom Kantonu i upriličili dan otvorenih vrata.

“Podržite Dnevni centar – našu kuću velikog srca“ poruka je korisnika dnevnih centara Vermont u Brčkom i Otaharin u Bijeljini. Cilj je da vlasti Brčko distrikta i Grada Bijeljine prepoznaju važnost i dugoročnu korist dnevnih centara, te njihov rad uvrste u planove i budžete. Kako bi njihove poruke bile vidljivije, u Bijeljini će biti održana javna akcija, a u Brčkom okrugli stol, te u oba grada konferencije za medije.

“Više prostora za djecu“ – glasi poruka koju upućuju mališani iz dječjeg centra Defendologija u Nikšiću u svojoj kampanji prikupljanja sredstava za izgradnju većeg objekta u kojem bi svoje mjesto moglo naći više djece kojima je to potrebno. U svojim prostorima ugostit će predstavnike vlasti i medija za koje su pripremili bogat program.

“Svi protiv vršnjačkog nasilja“ naziv je kampanje koju su pokrenuli članovi Dječjeg parlamenta i Dnevnog centra pod okriljem Centra za prava djece Crne Gore. U sklopu kampanje planiran je susret s ambasadorima akreditiranim u Crnoj Gori na kojem bi razmijenili dobre prakse u prevenciji nasilja iz njihovih zemalja.

Dnevni centri su mjesta na kojima vlada međusobno povjerenje i drugarstvo, stoga mladi okupljeni u centru Nova Generacija u Banjaluci poručuju: “Vratimo drugarstvu stari sjaj“. Tim povodom organizovali su dan otvorenih vrata u sklopu kojeg je održan turnir u stonom tenisu.

“Iako je većina dnevnih centara zvanično akreditovana i licencirana od strane nadležnih institucija, većina centara još uvijek nije postala dijelom sistema socijalne i dječije zaštite. To uveliko otežava njihovu finansijsku stabilnost i dovodi u pitanje održivost“ izjavila je Aleksandra Babić-Golubović, direktorica za razvoj i kvalitetu programa u organizaciji Save the Children za sjeverozapadni Balkan.

“Save the Children“ apeluje na nadležne na lokalnim i višim nivoima odlučivanja da podrže proces integracije dnevnih centara u sistem socijalne i dječje zaštite i omoguće redovno finansiranje ove neophodne usluge.

Source: region