Region se suočava s odlaskom mladih i starenjem populacije

Ovo je istaknuto na sastanku predstavnika Ministarstv spoljnih poslova Bosne i Hercegovine i delegacije Fonda Ujedinjenih nacija za stanovništvo (UNFPA).

Na sastanku zamjenika ministra spoljnih poslova BiH Josipa Brkića sa delegacijom Fonda UN za stanovništvo koju je predvodila direktorica Regionalne kancelarije za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju Florens Bauer rečeno je da sve to može imati negativne posljedice u pogledu perspektive ekonomskog rasta i budućeg razvoja zemalja regiona.

Na sastanku je naglašena važnost donošenja politika i iznalaženja novih rješenja za veća ulaganja u mogućnosti za mlade da ostanu da žive i napreduju u svojoj zemlji.

Brkić je istakao da se BiH ne razlikuje od ostalih zemalja regiona kada je riječ o demografskim izazovima koji se neminovno odražavaju na različite sfere života stanovništva, saopšteno je iz Savjeta ministara BiH.

On je naglasio da su ljudi najveće bogatstvo za svaku zemlju, posebno istakavši važnost brige o mladima i stvaranja boljih uslova za život koji će ih motivisati za ostanak u BiH.

Bauer je informisala Brkića o konferenciji “Izgradnja gradova prilagođenih mladima u svijetu od osam milijardi ljudi” koja je održana u prethodna dva dana u organizaciji UNFPA u saradnji sa opštinama i gradovima u BiH, na kojoj je razgovarano o načinima izgradnje gradova prilagođenih mladima u regiji, usljed ubrzanih demografskih promjena.

Ona je najavila nastavak podrške UNFPA institucijama BiH.

Tokom sastanka ukazano je i na značaj UNFPA Programa demografske otpornosti u razvoju sveobuhvatnih politika za rješavanje demografskih promjena, poput programa za jačanje mogućnosti za mlade ljude i izgradnju društava za sve uzraste, piše Srna.

Source: region