Vanjski dug BiH: Koliko i kome najviše dugujemo

Od toga Federacija BiH duguje 5,55 milijardi KM, Republika Srpska 4,11 milijardi KM, Distrikt Brčko 48,1 mil KM, a Institucije BiH 69,8 mil. KM.

Bosna i Hercegovina najviše duguje Svjetskoj banci i to 1,22 mlrd KM po osnovu IBRD mehanizma i 1,55 mlrd KM po osnovu IDA.
Nakon Svjetske banke najveći zajmodavac je Evropska investicijska banka (EIB) sa 2,1 milijardu KM odobrenih zajmova, a potom slijedi MMF sa 947,0 miliona KM.

Među većim kreditorima je i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) kojoj država duguje 762,6 miliona KM, dok dug prema Evrpskoj komisiji iznosi 361,8 miliona KM.

Visok nivo vanjskog bh. duga od 915,3 miliona KM čine euroobveznice Republike Srpske kojima se ovaj entitet zadužio na Bečkoj i Londonskoj berzi.

Stari dug, onaj koji je nastao prije 2. aprila 1992. godine, odnosno dug koji je BiH preuzela kao naslijeđene međunarodne obaveze, stalno se smanjuje i trenutno iznosi 682,5 miliona KM. Najveći dio tog duga otpada na Pariški klub kreditora kojem se još ima otplatiti 504,6 miliona KM. Dug prema Londonskom klubu kreditora otplaćen je u potpunosti 2021. godine.

Struktura bh. duga pokazuje da se država najviše zadužuje za infrastukturu 4,83 milijarde KM, potom za javni sektor 3,20 mlrd KM, dok na privredu otpada
1,06 mlrd KM. Nešto manje od dvije trećine duga, tačnije 64,5 posto, ugovoreno je u fiksnoj kamatnoj stopi, dok je najčešća valuta euro, i u ovoj valuti indeksirano je ukupno 63,5 posto duga.

Dug po državnim jamstvima iznosio je na kraju trećeg kvartala ove godine 292,9 mil KM, a čine ga jamstva koja su dali Izvozno-uvozna banka Mađarske i EBRD za preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla, Vodovod i kanalizacija Bijeljina, Autoputevi Republike Srpske i Toplana Prijedor, prenosi indikator.

Source: Bih