Zakonom definisana visina plata i naknada policajaca u TK

Nakon nešto više od 12 godina Vlada TK utvrdila je Prijedlog Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika TK, kojeg će se za sedam dana razamatrati i poslanici u Skupštini TK. Ovim Zakonom plate i naknade policijskih službenika TK bit će fiksno vezane za visinu plata koje su utvrđene Federalnoj upravi policije, jer je utvrđena i osnovica za obračun plata u visini od 90 posto od federalne osnovice, a koeficijent je identičan.

“Znači prelazimo iz faze Kolektivnih ugovora u zakonom utvrđene vvisine plaa i naknada, što smatramo da će dodatno poboljšati status Uprave policije i pripadnika policijske agencije naše čime ćemo postići veću profesionalnost i nadamo se boljim rezultatima i uspjehu u radu” istakao je Hajrudin Mehanović, ministar unutrašnjih poslova TK.

Zakonom su izjednačene i naknade sa ostalim budžetskim korisinicma, koje se odnose na naknadu u slučaju smrti u porodici, teškog oboljenja ili invalidnosti i drugo. Kako je istaknuto, stupanjem na snagu ovog Zakona obaveza je u roku od 90 dana izmijeniti i Kolektivni ugovor, a bit će i zakonski unaprijeđena prava pripadnika Jedinice za javni red i mir.

“Tih 300 pripadnika Jeidnice za javni red i mir će ovim zakonskim rješenjem dobiti nešto veći topli obrok sa 1,2 na 1, 5 posto prosječne plate u Federaciji i dodatak na platu sa 30 posto im se povećava na 35 posto , ako gvorimo samo o Jedini za javni red i mir, koja će ovim zakonskim rješenjem imati nešto viša primanja. Sva ostala prva ostaju u okviru sadašnjeg Kolektivnog ugovora i ne iziskuju dodatana finansijska sredstva kada je u pitanju Budžet za 2022. godinu”, navodi ministar unutrašnjih poslova TK.

Vlada TK prihvatila je i Informaciju Ministarstva unutrašnjih poslova TK i podnijela inicijativu koja se odnosi na neophodnost izmjena Kolektivnog ugovora za policijske službenike MUP TK-a u pogledu ograničenja maksimalnog iznosa za troškove prijevoza. Obzirom na činjenicu da je Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudske vlasti u Tuzlanskom kantonu propisan limit naknade troškova prevoza, a da to nije učinjeno Kolektivnim ugovorom za policijske službenike MUP-a. Zaključeno je da bi trebalo dopuniti potpisani Kolektivni ugovora za policijske službenike, čime bi se eliminisao trenutno postojeći diskriminirajući odnos prema zaposlenicima.