CIK BiH: Stupaju na snagu Šmitove izmjene Izbornog zakona BiH

Hadžiabdić je rekla da će od danas biti primjenjivane nove prekršajne kazne u puno višim iznosima.

Ona je navela da će, prema ocjeni CIK-a, nametnute izmjene pomoći u tome da izbori budu više fer i manje kontaminirani jer su sankcije strože.

“Dobili smo mehanizam za zaštitu integriteta izbora i to po našem mišljenju uliva veće povjerenje birača u izbore, tako da se nadamo da će to uticati na veći odziv birača”, ocijenila je Hadžiabdić.

Prema njenim riječima, sada su u Izborni zakon ugrađeni mehanizmi koji mogu zaustaviti manipulacije i obezbijediti fer izbornu utakmicu.

“Sankcije su znatno pooštrene tako da se nadamo da će to doprinijeti odvraćanju od kršenja izbornih pravila, suzbijati kršenja i represivno djelovati i obuzdati sve što nije dozvoljeno”, ocijenila je Hadžiabdić.

Ona je rekla da je Šmit intervenisao u nekoliko poglavlja – četiri intervencije u poglavlju jedan, gdje se nalaze definicije koje su najznačajnije za CIK, a tiču se govora mržnje.

“Dobili smo i definiciju zloupotrebe javnih resursa, koja do sada nije postojala”, ocijenila je Hadžiabdić.

Prema njenim riječima, intervenisano je i na poglavlju dva čime se pomaže efikasnost i onemogućava blokada kod imenovanja izborne administracije.

Hadžiabdić je istakla da je najveći broj intervencija donesen u poglavlju sedam i u poglavlju 19-A.

“Poglavlje sedam se odnosi na izbornu kampanju i zapravo se ovim izmjenama i dopunama većina ovlaštenja vezuje za izbornu kampanju koja počinje 2. septembra”, rekla je.

U vezi sa poglavljem koje se odnosi na izbornu kampanju, Hadžiabdić je rekla da je tu jako dobro razrađena zloupotreba javnih sredstava.

“Svaka novina jeste izazov za onog ko to implementira, a u ovom momentu to će biti CIK, koji sada ima ovlaštenja da vodi detaljne istrage, provodi i mnoštvo dokaza”, dodala je Hadžiabdić.

Prema njenim riječima, u poglavlju 19-9 je novina 19-A i da to poglavlje sadrži krivične odredbe i za izbornu administraciju i za političke subjekte.

“Novina je da kod povreda koje čine članovi biračkih odbora. Može se kazniti politički subjekat u ime kojeg je imenovan član biračkog odbora novčanom kaznom koja može ići i do 10.000 KM, a što se tiče sankcija za političke subjekte, one su ranije maksimalno iznosile 10.000 KM, a sada su 30.000 KM, pa se to isto odnosi ne samo na zloupotrebu sredstava, nego i druga kršenja koja politička stranka može počiniti u kampanji”, pojasnila je Hadžiabdić.

Prema njenim riječima, sada su precizirane povrede iz poglavlja šest-sedam koje su bile uopštene u pogledu izricanja novčanih kazni koje se sada odnose i na dozvolu CIK-a da ukloni ime kandidata i poništi ovjeru političkog subjekta.

“One su prije bile uopštenog karaktera, a sada CIK ima široka ovlaštenja u pogledu izricanja sankcija za sve prekršaje koji su pobrojani u članu 19-9”, navela je Hadžiabdić.

Ona je dodala da će prekršajni postupci koje je CIK počeo prije stupanja na snagu izmjena Izbornog zakona biti okončani u skladu sa odredbama zakona koji je bio na snazi u vrijeme izvršenja prekršaja, odnosno na osnovu zakona i prekršajnih kazni i kaznenih odredaba koje su važile do danas.

Danas zaključivanje biračkog spiska za birače van BiH

Član Centralne izborne komisije (CIK) Bosne i Hercegovine Irena Hadžiabdić rekla je Srni da će na današnjoj sjednici CIK-a, između ostalog, biti zaključen Centralni birački spisak za birače van BiH.

“Mislim da ćemo danas uspjeti da taj izvještaj o upisu birača za ove izbore usvojimo, da vidimo koje prijave možemo ovjeriti, a koje ne. Svi će imati pravo žalbe”, navela je Hadžiabdić.

Ona je dodala da se druge bitne odluke odnose na kršenja u pogledu člana 16-14 Izbornog zakona.

“To je zapravo plaćena kampanja koja se vodi van perioda kampanje, pa imamo nekoliko odluka o sankcijama”, rekla je Hadžiabdić.

Ona je rekla da CIK još imenuje opštinske izborne komisije, te istakla da će na dnevnom redu biti i mnogo javnih nabavki koje su veoma važne kako bi CIK pravovremeno sve pripremio za predstojeće izbore.

Source: Bih