STATISTIKA ZA GRADSKA VIJEĆA Dalibor Ravić najaktivniji vijećnik u proteklih pola godine

Ravić se, naime, u proteklih pola godine za riječ javio 65 puta, uglavnom diskutirao je 9 puta, postavio je 42 pitanja, pokrenuo je 5 inicijativa, dao 5 prijedloga, tri puta replicirao i jednom dao ispravku netočnog navoda.

Zanimljiva statistika otkriva i vijećnike koji se nikada nisu javili za riječ, u promatranom razdoblju, kada se zbroje svi podaci 16 vijećnika HDZ-a u Širokom Brijegu (većina u GV), gotovo da i nemaju nikakav rezultat, jer podaci govore kako ništa nisu radili. Njih 9 uglavnom je „prespavalo“ sve sjednice, a njih 7 imalo je tek jedan upit i 26 diskusija, što je poražavajuće.

Kada se pogledaju rezultati i u svim drugim Gradskim i Općinskim vijećima, da nema Republikanaca gotovo kako nitko ne bi bio ni blizu radnom učinku Dalibora Ravića koji opet prednjači u odnosu i na Livno i Grude, a gdje su također najaktivniji republikanci Ivica Brešić i Tomislav Bandić.
Praćenje OV Široki Brijeg vijećnici_ce 2022 FINAL
Vijećnik Ravić je kroz svoja obraćanja isticao prioritete za koje se zalaže od početka rada u GV, prava i zaštita djece i radnika, zaštita javnog dobra, smanjenje socijalnih razlika, borba protiv korupcije i nepotizma, posebice u zdravstvu i obrazovanju.

Kada je riječ o sudjelovanju vijećnika na sjednicama GV/OV možemo ih podijeliti na aktivne i pasivne. Ukupan broj vijećnika/ca na području općina/gradova: Bosansko Grahovo, Glamoč, Livno, Kupres, Tomislavgrad, Posušje, Široki Brijeg, Grude, Ljubuški
i Čapljina je 227, u ovaj izvještaj ne ubrajamo Drvar i Stolac radi tehničkih problema.

Aktivnih vijećnika je 43 ili 18,94 %, oni dolaze pripremljeni na sjednice, javljaju se za riječ, sudjeluju u diskusijama i postavljaju pitanja. Pasivni vijećnici/ce su oni koji se nikad nisu javili za riječ, ili su se jednom, odnosno dva puta javili za riječ, a njih je čak 149 ili 65,64% od ukupnog broja vijećnika/ca.

Dajući generalnu ocjenu, možemo reći da općinskim/gradskim vijećima/cama upravljaju političke stranke, a ne vijećnici/ce kao odgovorni i izabrani građani. U većini slučajeva ne zastupaju interese građana/ki nego interes svoje stranke. Vijećnici/ce, kao i građani/ke koje zastupaju moraju biti svjesni da mandati nisu u vlasništvu stranaka, nego vijećnika/ca imenom i prezimenom, te sami vijećnici/ce, gradska/općinska vijeća i načelnici/gradonačelnici zajedno sa svojim službama, moraju zastupati interese građana, a nipošto vlastite – osobne interese.

Source: Bih