Odbijen prijedlog Kluba Bošnjaka da se osiguraju sredstva za Opće izbore

Predloženi zaključak predviđao je da se „nalaže ministru finansija i trezora u Vijeću ministara BiH da sačini prijedlog odluke o dodjeli sredstava Centralnoj izbornoj komisiji BiH za provođenje izbora 2022. godine u iznosu od 12.528.000 KM, u skladu sa zahtjevom CIK-a, i Vijeću ministara BiH da navedenu odluku usvoji u roku od 48 sati, te da se navedena sredstva stave na raspolaganje CIK-u radi provođenja Općih izbora 2022. godine“.

Od 15 delegata, „za“ predloženi zaključak glasalo je njih šest, osam delegata je bilo protiv, a jedna suzdržan.

Iz Federacije BiH zaključak je podržalo šest delegata, a četiri su bila protiv. Iz RS četiri delegata su glasala protiv dok je jedan bio suzdržan. prneosi “N1“.

Source: Bih