Preminuo čuveni bh. historičar Galib Šljivo

U Orašju je 30. aprila 2022. u 89. godini života umro poznati bosanskohercegovački historičar prof. dr. Galib Šljivo.

Rođen je 15. septembra 1933. u selu Brčigovu, općina Rogatica. Od 1939. smješten je u Vakufski, odnosno Sirotinjski dom u Sarajevu, koji je poslije Drugog svjetskog rata preimenovan u Dom ratne siročadi. Osnovnu školu, nižu gumnaziju i učiteljsku školu je završio u Sarajevu. Radeći kao učitelj studirao je na Višoj pedagoškoj školi koju je završio 1958., a 1963. je diplomirao i na Filozofskom fakultetu u Begradu. Na istom fakultetu je magistrirao (1972) i doktorirao (1975).

Bio je direktor gimnazije u Orašju, a potom profesor na Pedagoškoj akademiji u Banjoj Luci. Radio na formiranju Instituta za istoriju u Banjoj Luci čiji je direktor bio od 1. novembra 1979. do 1992. kada je protjeran iz Banje Luke.

Od 1987. do 1992. bio je prorektor Univerziteta „Đuro Pucar Stari“ u Banjoj Luci, a poslije rata se vratio iz Njemačke u Bosnu i Hercegovinu. Živio je u Orašju, istodobno predajući na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Bavio se historijom Bosne i Hercegovine u 19. stoljeću, o čemu je napisao veliki broj monografija, koje su osim pojedinačnih izdanja objavljene i u jednoj ediciji od 12 knjiga naslovljenoj “Historija Bosne i Hercegovine 1788.1878. godine, koju je obavila izdavačka kuća PLANJAX iz Jelaha.

Dženaza će se obaviti u ponedjeljak 2. maja 2022. godine u haremu džamije u Orašju u 15 sati.

Source: CRNA HRONIKA