PREMINULA DUNJA DIMITRIJEVIĆ PIJANISTICA I DUGOGODIŠNJA PROFESORICA MUZIČKE AKADEMIJE UNIVERZITETA U SARAJEVU

Dunja Dimitrijević je rođena u Sarajevu 9. juna 1945. godine gdje je završila osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Nakon što je maturirala u Gimnaziji i Srednjoj muzičkoj školi u klasi prof. Jasenke Roter-Petrović, započela je studij klavira na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. Prvu godinu pohađala je kod prof. Matusje Blum, a potom prelazi u klasu prof. Marijana Fellera, gdje je diplomirala 1972. sa najvišom ocjenom. Zvanje magistra klavira stekla je u klasi prof. Zlate Feller 1976. godine.

Njen dugogodišnji pedagoški rad počeo je za vrijeme studija, pa je od 1968. do 1976. godine bila zaposlena u Nižoj muzičkoj školi u Sarajevu, a u godinama koje su uslijedile predavala je u Srednjoj muzičkoj školi Stevan Mokranjac u Prištini, Osnovnoj muzičkoj školi Avdo Smailović u Goraždu, kao i u Osnovnoj muzičkoj školi Mladen Pozajić u Sarajevu. Njeni učenici ostvarili su zapažene rezultate na brojnim takmičenjima.

Godine 1976. izabrana je u zvanje asistenta za predmet Klavir, a 1984. u zvanje docenta na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. Od 1992. do 1998. godine djelovala je na Fakultetu umjetnosti u Prištini, gdje je 1994. izabrana u zvanje vanrednog profesora. Od 1999. godine angažovana je kao stalni nastavnik za predmet Klavir – obavezni predmet struke na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. U zvanje vanrednog profesora za Klavir – glavni predmet zanimanja i Metodiku nastave klavira izabrana je 2003. godine, a od 2009. godine i redovnog profesora. U više mandata je obnašala funkciju šefa Odsjeka za klavir, harfu, udaraljke i srodne instrumente.

Do odlaska u penziju 2015. godine, Dunja Dimitrijević je postigla značajne pedagoške rezultate. U njenoj klasi je diplomiralo preko 30 studenata koji su danas uspješni klavirski pedagozi u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji, Kosovu i Sloveniji.

U svom kontinuiranom i bogatom umjetničkom radu obuhvatila je klavirska djela svih stilskih epoha, a njeno pijanističko umijeće karakterisala je nadahnuta interpretacija s produbljenim razumijevanjem autorove muzičke misali, te stilska autentičnost. Dunja Dimitrijević je održala niz solističkih recitala i nastupila sa brojnim regionalnim orkestrima (Sarajevo, Beograd, Zagreb, Ljubljana, Skoplje, Niš, Priština, Budva, Mostar, Opatija i dr.). Izvela je brojna fundamentalna djela pijanističke literature kao što su: Koncert za klavir i orkestar u D duru Josepha Haydna, Simfonijske varijacije Césara Francka,Koncert za klavir i orkestar in F Georgea Gershwina, Koncert za klavir i orkestar br. 4 u G duru Ludwiga van Beethovena, Toccata u D duru i Preludiji i fuge (WTK 1) Johanna Sebastiana Bacha, Orguljska fantazija i fuga u g molu Bach/Liszt, Sonata u C duru Domenica Scarlattija, Varijacije na temu Duporta i Fantazija u d molu, KV. 397 Wolfganga Amadeusa Mozarta, Beethovenove klavirske sonate i Koncert za klavir i orkestar br. 3 u c molu, balade, poloneze, mazurke, valceri i nokturna Frédérica Chopina, Karneval op. 9 Roberta Schumanna, Sonata u A duru op. 120 Franza Schuberta, Varijacije na Bachovu temu Franza Liszta, Dva preludija Aleksandra Skrjabina, Franckov Preludij, koral i fugu i Sonata br. 3 Sergeja Prokofjeva.

U koncertnoj aktivnosti Dunje Dimitrijević posebno mjesto je zauzimalo stvaralaštvo bosanskohercegovačkih i jugoslovenskih kompozitora. U tom kontekstu značajno je istaći njene interpretacije niza djela, među kojima su Na način starih majstora Blagoja Berse, Sedam balkanskih igara Marka Tajčevića, Sonata br. 3 Brune Bjelinskog, Iz Jugoslavije Josipa Slavenskog, Contradanza Borisa Papandopula, Odjeci Vasilija Mokranjca, Četiri preludija Mladena Pozajića, Folklorna sonata Vlastimira Nikolovskog, Nijemo glamočko kolo Vojina Komadine te Metamorfoze Avde Smailovića.

Posljednji ispraćaj prof. Dunje Dimitrijević bit će održan u srijedu, 27.04.2022. u 12.45 na gradskom groblju Bare, a komemorativni skup u četvrtak, 28.04.2022. godine u 11.00 na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. prneosi “Hayat“.

Source: CRNA HRONIKA