Želite li postati vojnik Oružanih snaga BiH: Ovo su uslovi

U toku je javni oglas za prijem vojnika u profesionalnu vojnu službu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, objavljeno je na stranici Ministarstva odbrane BiH, piše Avaz.

– Ukoliko želiš i ti postati pripadnik Oružanih snaga BiH, prijavi se na javni oglas, koji ostaje otvoren do 24. aprila – navodi se na stranici Ministarstva.

Oglas za prijem vojnika iz reda bošnjačkog, hrvatskog i sprskog naroda objavljuje se za puk, komande, jedinice i rodove / službe po lokacijama.

Opći uvjeti prijema u profesionalnu vojnu službu
U skladu sa članom 9. Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine kandidati koji se prijavljuju za prijem u profesionalnu vojnu službu moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete prijema:

a) da su državljani Bosne i Hercegovine;

b) da su zdravstveno sposobni za službu u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine;

c) da nisu osuđivani na bezuvjetnu zatvorsku kaznu u trajanju dužem od 6 (šest) mjeseci;

d) da nisu prethodno otpušteni iz državne službe ili pravnog lica zbog povrede službene

dužnosti u posljednje tri godine;

e) da im pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljanje određenih djelatnosti,

odnosno dužnosti za vrijeme trajanja takve zabrane;

f) da se protiv njih ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se goni po

službenoj dužnosti;

g) da imaju odgovarajuću stručnu spremu potrebnu za obavljanje određene dužnosti;

h) da nisu mlađi od 18 (osamnaest) godina, niti stariji od 27 (dvadesetsedam) godina u

vrijeme prijema, to jeste, na dan 31.12.2022. godine;

i) da su uspješno završili osnovnu vojnu obuku.

2. Uvjet iz tačke i) kandidati će ispuniti ako uspješno završe osnovnu vojničku obuku, koju će

Ministarstvo odbrane BiH organizovati nakon završenih testiranja, sigurnosnih provjera i

zdravstvenih pregleda.

Posebni uvjeti za prijem vojnika u profesionalnu službu
Kandidati koji apliciraju za prijem u profesionalnu vojnu službu moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

a) Uvjete navedene u poglavlju I do IV ovog Javnog oglasa i

b) da su uspješno položili testove prema normama propisanim Pravilnikom o prijemu u vojnu službu

(„Službeni glasnik BiH“, broj: 23/18 i 42/21).

Ovdje pročitajte detalje oglasa za prijem vojnika u Oružane snage BiH.

Source: Bih