Potvrđena optužnica protiv medicinske sestre UKC Tuzla

Općinski sud u Tuzli potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv Eldine Mandžukić, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivično djelo ‘zloupotreba položaja’ ili ovlaštenja u sticaju sa krivičnim djelom ‘krivotvorenje službene isprave’.

Optužena Eldina Mandžukić se tereti da je kao odgovorna osoba JZU UKC Tuzla, Klinike za ortopediju i traumatologiju, medicinska sestra tehničar-instrumentar, kojoj su na osnovu Ugovora o radu i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta povjereni poslovi kontrole ispravnosti vođenja medicinske i druge dokumentacije, u periodu od aprila 2018. godine do maja 2019. godine, svjesna da iskorištava ovlaštenja i da štambiljom na kojem se nalazi potpis ljekara i pečatom Ustanove ovjerava neistinit sadržaj, kako bi sebi pribavila protupravnu imovinsku korist, popunjavala obrazac o smrti sa upisivanjem datuma smrti osobe, iako je znala da je podatak netačan i iste ovjerila sa potpisom ljekara i službenim pečatom ustanove, te predavala strankama od kojih je uzimala novac, saopšteno je iz Opštinskog suda u Tuzli.

Optužena se pred Sudom izjasnila da nije kriva i u ovom krivičnom predmetu slijedi zakazivanje glavnog pretresa i početak suđenja, dodaje se u saopštenju za javnost.