Oglasili se iz Opće bolnice nakon prijedloga Federalne vlade: Zatečeni smo…

Opća bolnica je, podsjetimo, vjerovatno jedina bolnica koja je izostavljena iz prijedloga, a njihovu današnju reakciju objavljujemo u cijelosti:

“Kao što je u sredstvima informisanja već obznanjeno, Opća bolnica Prim. Dr.
Abdulah Nakaš izostavljena je iz, prošle sedmice usvojenog Prijedloga zakona o finansijskoj konsoolidaciji i restruktuiranju javnih zdravstvenih ustanova u FBiH, kojim se, između ostalog, dodjeljuju novčana sredstva zdravstvenim ustanovama sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite (kliničkim centrima, kantonalnim i općim bolnicama).

Na ovakvu odluku Vlade prisiljeni smo reagovati i naglasiti da smo potpuno
zatečeni ovakvim prijedlogom Zakona kojim je Opća bolnica Sarajevo, koja je tokom pandemije COVID-19 uložila ogroman napor da zbrine COVID pacijente, ali i sve druge kojima je zdravstvena usluga bila potrebna, ostala jedina opća bolnica u Federaciji BiH, za koju ovim Planom nisu planirana nikakva finansijska sredstva.

Menadžment i zaposlenici su zgroženi ovakvim ponašanjem federalne Vlade i pozivaju premijera i nadležne ministre da preispitaju svoju odluku, posebno uzimajući u obzir činjenicu da je u prethodnom značajno povećan priliv
pacijenata iz drugih kantona.

S pravom se pitamo da li je ovo još jedan pokušaj zatvaranja renomirane zdravstvene ustanove i namjera da se ona zaustavi u daljnjem razvoju, za koji je sadašnji menadžment stvorio potrebne uvjete. Da li se ovim potezom hoće kazati da građani Sarajeva, koji uplaćuju najviše poreza u federalni budžet, nemaju pravo na povrat tih sredstava kroz zdravstvo.

Tokom COVID pandemije, u nastojanju da pružimo što bolju uslugu maksimalno smo angažirali naše zaposlenike i sve svoje resurse. Samo u prošloj godini kroz COVID ambulantu je prošlo više od 10.000 hiljada pacijenata, a paralelno se odvijao i redovni program, tako da je u prošloj godini urađeno više od 8 hiljada operacija, a na bolničkom liječenju bilo više od 13.000 pacijenata, što je rekord u višedecenijskom postojanju ove bolnice. Od dolaska novog menadžmenta, jula mjeseca 2020.godine, u ovoj ustanovi je urađeno više od 500.000 pregleda i pruženo više od dva miliona usluga.

Na bolničkim kabinetima je pregledano na desetine hiljada pacijenata, a Urgentni centar je otvoren svaki dan 24 sata.

Sve ovo je zahtijevalo ogromna finansijska sredstva diktirana značajno povećanim prilivom pacijenata i pruženih usluga.

Troškovi zbog COVID-a su značajno premašili budžetom predviđena sredstva, tako da se menadžment morao snalaziti da donacijama prikupi nedostajuća sredstva, kako bi bili u mogućnosti pacijentima pružiti adekvatnu uslugu.

S obzirom na to da je ova činjenica poznata nadležnim na svim nivoima vlasti, tim prije nas čudi odluka federalne Vlade da se Opća bolnica Sarajevo izostavi iz Plana finansijske pomoći zdravstvenim ustanovama na području Federacije, a gotovo pola miliona naših sugrađana bude uskraćeno za neophodne zdravstvene usluge.

Još jedanput pozivamo nadležne da preispitaju svoju odluku i najozbiljnije razmotre navedene argumente, te na taj način pokažu kako iza namjere pomoći zdravstvenom sektoru u Federaciji ne postoji nikakva politička pozadina, jer u konačnici cijenu takvih poteza će platiti građani Kantona Sarajevo.” prneosi “Radiosarajevo“.

Source: Bih