Počelo izdavanje dopunskih taksi oznaka u 2022. godini u TK

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona je od 14.01.2022. godine počelo sa distribucijom dopunskih taksi oznaka za sve taksi prijevoznike, koji legalno obavljaju djelatnost taksi prijevoza na području TK. Ministarstvo je za taksi prijevoznike koji posjeduju Licencu za TAXI prijevoz i ostalu potrebnu dokumentaciju pristupilo izradi i izdavanju dopunskih oznaka za taksi vozila na području TK za 2022. godinu.

Distribucija Rješenja o dodjeli dopunskih taksi oznaka za 2022. godinu vršiti će se poštom, zbog poštivanja higijensko-epidemioloških mjera. Krajnji rok za distribuciju dopunskih oznaka za 2022. godinu je 01.03.2022. godine (utorak). Nakon navedenog roka inspektori za cestovni saobraćaj odnosno pripadnici uniformisane policije će podnositi prekršajne naloge, odnosno zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka za taksi prijevoznike, koji nisu na propisani način označeni dopunskom taksi oznakom. Propisana visina novčane kazna za neposjedovanje dopunske oznake na taksi vozilu za pravna lica se kreće u rasponu od 500 do 1.500 KM, odnosno za odgovorno lice u pravnom licu od 200 do 500 KM. Propisana visina novčane kazna za neposjedovanje dopunske oznake na taksi vozilu za fizička lica se također kreće u rasponu od 500 do 1.500 KM.

Dopunske oznake za taksi prijevoz postavljaju se u desnom gornjem dijelu prednjeg i lijevom gornjem dijelu zadnjeg vjetrobranskog stakla sa unutrašnje strane vozila.

Potrebna dokumentacija za izdavanje dopunske taksi oznake za 2022. godinu je slijedeća:
1. Zahtjev za izdavanje dopunske taksi oznake,
2. Licenca vozila kojim se obavlja taksi prijevoz (kopija)
3. Riješenje o taksi štandu za tekuću 2022. godinu izdato od strane nadležnog općinskog/gradskog organa (kopija),
4. Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda (original ili ovjerena kopija),
5. Uplata takse u iznosu od 30,00 KM (po jednom vozilu),

Pozitivni efekti koje Ministarstvo očekuje distribuiranjem dopunskih oznaka za taksi vozila:

1. Taksi vozilo obilježeno dopunskom oznakom znači da posjeduje važeću Licencu za obavljanje TAXI prijevoza,
2. Prijevoznik izmiruje zakonom propisane obaveze po osnovu javnih prihoda,
3. Vozači koji upravljaju taksi vozilom su profesionalni vozači koji posjeduju iskaznicu izdatu od ministarstva, i isti su prijavljeni u PIO i ZZO,
4. Brže i jednostavnije prepoznavanje legalnih taksista i olakšan rad inspekciji cestovnog prometa prilikom kontrole taksi vozila na području TK,
5. Građani će moći prilikom korištenja usluga taksi prijevoza lakše uočiti i raspoznati legalne taksi prijevoznike od nelegalnih,
6. Pripadnici MUP TK moći će lakše i brže prepoznavati legalne taksi prijevoznike i u skladu sa tim poduzimati zakonom predviđene mjere,
7. Internoj taksi kontroli biti će lakše prepoznavanje legalnih od nelegalnih taksi vozila,
8. Boja pozadine naljepnica za sve općine i gradove na području TK u je ista kao i u 2019. i 2020. godini jer je građanima – korisnicima taksi usluga lakše raspoznati dopunske taksi oznake koje su važile i prethodne godine, s tim da su boje dopunskih oznaka različite za sve općine/gradove na području Tuzlanskog kantona čime će se onemogućiti taksistima sa teritorija jedne općine/grada da rade na teritoriji druge općine/grada, a što je bilo prisutno u gradu Tuzla.

Ministarstvo sugeriše i upozorava građane TK da u slučaju korištenja taksi prijevoza obavezno vode računa da li se na taksi vozilu nalaze važeće dopunske taksi oznake, za 2022. godinu kao i da vode računa da li su taksi vozila obilježena dopunskom taksi oznakom sa nazivom općine ili grada u kome koriste tu taksi oznaku. Naime, sve općine i gradovi, na području TK imaju organizovan taksi prevoz, tako da će taksi prijevoznici koji su registrovani u tim lokalnim zajednicama dobiti dopunske oznake različite boje, kako bi se spriječio protivzakoniti rad taksista sa jedne općine i grada na teritoriji druge.

Broj registrovanih taksi prijevoznika, odnosno broj vozila koja obavljaju taksi prijevoz u posljednjih 11 godina se iz godine u godinu povećavao, sve do 2020. godine, kada je došlo do manjeg smanjenja broja registrovanih taksi prijevoznika, a trend smanjenja se nastavio i u 2021. godini, zbog posljedica izazvanih pandemijom COVID 19. Na području TK u 2022. godini taksi djelatnost je obavljalo 486 taksi prijevoznika sa 610 taksi vozila. Najveći broj taksi prijevoznika registrovan je na području Grada Tuzla, gdje je registrovano 32 pravna lica sa 151 taksi vozila i 170 fizičkih lica sa po jednim taksi vozilom. Dakle, na području grada Tuzla taksi djelatnost se vrši sa 321 taksi vozilom.

U ostalim općinama i gradovima TK taksi djelatnost obavlja 280 fizičkih lica i 4 pravna lica sa 9 taksi vozila, odnosno taksi djelatnost se obavlja sa 289 taksi vozila. U oblasti taksi prijevoza na području TK uposleno je oko 700 osoba (vozači, dispečeri, direktori pravnih lica i dr.) iz čega se vidi da i ovaj vid saobraćaja zauzima značajno mjesto u oblasti prijevoza putnika na TK.

Source: gradačac