Koje kategorije stanovništva su oslobođene plaćanja participacije zdravstvenog osiguranja?

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je od 04.01.2022. godine počeo sa realizacijom uplate i aplikacije premije osiguranja za 2022. godinu.

Kako su se na samom početku pojavile gužve na šalterima gdje se vrši ovjera i aplikacija markica, podsjećamo osigurana lica da je rok za uplatu premije osiguranja 31.03.2022. godine, do kada važi i rok važenja premije osiguranja za 2021. godinu, navode iz Zavoda zdravstvenog osiguranja TK.

Također, podsjećamo da smo izmjenama propisa produžili period oslobađanja od participacije i ovjeru zdravstvenih legitimacija za penzionere čija penzija ne prelazi iznos minimalne penzije i lica sa utvrđenim invaliditetom preko 60%. Tako da se ovoj kategoriji penzionera do navršenih 70 godina ovjera vrši na period od 3 godine, a preko 70 godina ovjera se vrši trajno, dok se za lica civilne žrtve rata i invalide s utvrđenim invaliditetom preko 60% važenje uvjerenja na osnovu kojeg se vrši oslobađanje od plaćanja participacije povećava se na kalendarsku godinu u kojem se isto izdaje.

Dana 07.01.2022. godine pozvali smo sve privredne subjekte sa područja Tuzlanskog kantona da se obrate u poslovnice zdravstvenog osiguranja za ovjeru zdravstvenih legitimacija i aplikaciju premije osiguranja njihovim radnicima.

U tom smislu nastavljamo da vršimo ovjeru zdravstvenih legitimacija radnicima svih javnih i privatnih privrednih subjekata, bez dolazaka građana u prostorije Zavoda.

U cilju bržeg odvijanja procesa rada, smanjenja gužvi i dolazaka građana, pozivamo osigurana lica na strpljenje, te da ukoliko nemaju prijeku potrebu ili rješavanje hitnih zahtjeva da reduciranju dolaske u prostorije Zavoda.

S obzirom da smo zabilježili i veliki broj osiguranih lica koji su se javljali na šaltere a koji su oslobođeni plaćanja participacije i na taj način dodatno stvarali bespotrebne gužve i čekanja u redovima, ponovno podsjećamo na kategorije stanovništva koje su oslobođene od participacije:

Kategorije stanovništva koje su oslobođene od participacije

Isto tako, napominjemo da Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i dalje prati aktuelnu epidemiološku situaciju i da čini sve potrebne mjere u cilju suzbijanja širenja virusnih infekcija.

Sve informacije koje se tiču prava iz zdravstvenog osiguranja građani mogu da dobiju putem emaila Zavoda: info@zzotk.ba ili putem telefona koja su tačno naznačena na web stranici Zavoda, stoji na web stranici Zavoda.

The post Koje kategorije stanovništva su oslobođene plaćanja participacije zdravstvenog osiguranja? appeared first on Portal Gračanički.ba.

Source: Vijesti bih