Kažnjeni sa pola miliona KM zbog kršenja prava radnika

BANJALUKA – Republička inspekcija rada utvrdila je u svakoj trećoj kontroli firmi neku nepravilnost, a zbog kršenja prava radnika poslodavcima su u prvih devet mjeseci ove godine napisali skoro pola miliona KM kazni.

prava radnika

izvor: Nezavisne novine

U Inspektoratu RS za CAPITAL su rekli da je inspekcija rada za devet mjeseci ove godine obavila 2.644 kontrole u oblastima radnih odnosa i zaštite na radu, od čega je 887 bilo sa utvrđenim nepravilnostima.

„U cilju otklanjanja utvrđenih propusta, poslovnim subjektima su izrečene 664 upravne mjere, dok su zbog počinjenih prekršaja izdata 252 prekršajna naloga u vrijednosti od 456.800 КM“, kazali su u Inspektoratu.

Najčešće utvrđene nepravilnosti odnosile su se na obračun i rokove isplate plata i naknada, zaključivanje i primjenu ugovora o radu, raspored radnog vremena, vođenje evidencije o dnevnoj prisutnosti radnika na radu, te sprovođenje mjera zaštite na radu.

Inspektori su u ovom periodu podnijeli i 35 prekršajnih prijava nadležnim sudovima najčešće zbog zaključivanja ugovora o radu mimo zakona i na štetu radnika.

Zatekli 180 radnika „na crno“

U ovoj godini inspektori Inspektorata Republike Srpske su po osnovu ugovora o radu kontrolisali 14.181 radnika zatečenog na radu kod poslodavca u momentu vršenja inspekcijske kontrole, od čega 180 radnika nije imalo zaključen ugovor o radu i nisu bili prijavljeni na obavezne vidove osiguranja.

Angažovanje radnika na crno najčešće se konstatuje u oblastima ugostiteljstva, trgovine, eksploatacije i prerade drveta, te uslužnim djelatnostima.

„U odnosu na prethodne godine uočeno je smanjenje rada na crno u oblasti građevinarstva, što se može povezati sa nedostatkom stručne radne snage u ovoj djelatnosti“, kažu u Inspektoratu.

„Prije svega, to se odnosi na višestruko zaključivanje ugovora na određeno vrijeme, neprovođenje mjera zaštite na radu što je dovelo do povređivanja radnika, uskraćivanje prava radniku po osnovu povrede na radu, neregistrovano obavljanje djelatnosti, kašnjenje u isplati nekoliko plata, otkaz ugovora o radu suprotno odredbama zakona, te neodazivanje na službeni poziv inspektora“, naveli su u Inspektoratu.

Foto: Konfederacija sindikata RS

Sindikat: Kazni bi bilo mnogo više da inspekcija radi kako treba

Kazni bilo mnogo više da inspektori rade svoj posao onako kako treba, poručuju iz sindikata.

Predsjednik Konfederacije sindikata RS Željko Tepavčević kaže za CAPITAL da je mnogo preduzeća, posebno iz privatnog sektora, koja krše prava radnika, a inspekcija to „ne vidi“.

„Inspekcija ne posvećuje dovoljno pažnje pravima radnika. Jedan od najvećih problema što je ogroman broj radnika i dalje na minimalcu, a dio plate dobijaju u kovertama. Takođe, svega nekoliko privatnih kompanija je uopšte dozvolilo sindikalno organizovanje radnika“, kazao je Tepavčević.

Kazne su, ističe, preblage ili ih uopšte nema.

„Često se događa da radnici pozovu inspekciju, koja u kontroli ne utvrdi ništa iako je bilo evidendnto kršenje radničkih prava“, naglasio je Tepavčević.

Primjera kršenja prava, navodi,  ima i u javnom sektoru.

„Takav slučaj smo imali u opštini Bratunac čiji je načelnik Srđan Rankić mimo zakona smanjivao plate radnicima, a zapošljavao nove radnike bez konkursa, a inspekcija tu nije vidjela ništa sporno zbog čega smo taj slučaj predali advokatu. To je očigledan primjer korupcije. Inspektori koji kontrolišu kršenje ili poštovanje radničkih prava prvo obave razgovor sa poslodavcem, a onda tamo gdje ne mogu u potpunosti da zažmire izreknu neke blage kazne“, kazao je Tepavčević.

CAPITAL: M. Čigoja Ljubojević

Чланак Kažnjeni sa pola miliona KM zbog kršenja prava radnika се појављује прво на Capital.ba – Informacija je capital.


Izvorni članak: Kažnjeni sa pola miliona KM zbog kršenja prava radnika