Dobio šest godina za obljubu 14-godišnje djevojčice

Prema nezvaničnim informacijama, on je napastovao kćerku u julu i augustu prošle godine.

Ovaj slučaj bio je zatvoren za javnost, a iz Suda je saopćeno da je N. P. osuđen na šest godina zatvora za krivično djelo obljuba sa djetetom mlađim od 15 godina.

“Istom presudom optuženi je oslobođen optužbi da je počinio dva krivična djela obljuba sa djetetom mlađim od 15 godina iz člana 172. stav 3. u vezi sa stavom 1. i 2. Krivičnog zakonika RS”, saopćeno je iz Okružnog suda.

Osim kazne, N.P. je izrečena i mjera bezbjednosti zabrana približavanja i komunikacije sa određenim licima.

“Izrečena je zabrana približavanja oštećenom licu na udaljenosti manjoj od 150 metara i zabrana komunikacije sa njim u trajanju od dvije godine računajući od dana pravosnažnosti presude. Vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora, ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere. Optuženom je u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 28. avgusta 2020. godine do 28. januara ove godine”, navodi se u saopćenju.

Dodali su da su optuženom produžene i ranije izrečene mjere zabrane koje su određene 28. januara i to zabrana sastajanja sa oštećenim licem kojem se ne smije približiti na udaljenosti manjoj od 150 metara. Te mjere ostaju na snazi do drugačije odluke suda o mjerama zabrane, piše Glas Srpske.

Kako se navodi u sudskoj odluci, optuženi je upozoren da se protiv njega može odrediti pritvor, ako prekrši izrečene mjere.

Presudom je zakonski zastupnik oštećenog lica upućen da imovinsko pravni zahtjev za naknadu štete može ostvarivati u parnici.


Izvorni članak: Dobio šest godina za obljubu 14-godišnje djevojčice