Evropska komisija izrekla četiri opomene Hrvatskoj

Prva službena opomena odnosi se na gospodarenje otpadom.

Sud Evropske unije presudio je 2. maja 2019. da je Hrvatska više od 140.000 tona proizvodnog ostatka od obrade silikomanganske troske pogrešno kvalificirala kao „nusproizvod”, a ne kao otpad na lokaciji Biljane Donje.

Hrvatska je dobila službenu opomenu, zajedno s Austrijom, Finskom i Luksemburgom, zbog nepravilno prenošenja određenih elemenata pravila EU-a o borbi protiv terorizma.

Pravila uključuju odredbe o inkriminiranju i sankcioniranju krivičnih djela povezanih s terorizmom, kao što je putovanje u inozemstvo radi počinjenja kaznenog djela terorizma, vraćanje u EU ili putovanje unutar EU-a radi takvih aktivnosti, obučavanje u svrhu terorizma i financiranje terorističkih aktivnosti.

Hrvatska je zajedno s Finskom službeno opomenuta i zbog nedostataka u vezi Evropskog uhidbenog naloga. Postupak je pokrenut protiv te dvije zemlje jer nisu prenijele u svoja zakonodavstva Okvirnu odluku o Evropskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica.

Hrvatska, Malta i Mađarska službeno su opomenute zbog nepravilnog prenošenja Direktive o sistemima osiguranja depozita. U skladu s pravilima EU-a, sistemi osiguranja depozita štite štednju deponenata jamčenjem depozita u iznosu do 100.000 eura i pomažu u sprečavanju masovnog povlačenja depozita u slučaju propasti banke, što može dovesti do financijske nestabilnosti, prenosi Avaz.


Izvorni članak: Evropska komisija izrekla četiri opomene Hrvatskoj