Vlada TK usvojila nove preporuke za odvijanje nastave

Zbog složenosti epidemiološke situacije, Vlada TK danas je usvojila nove preporuke za odvijanje nastave u osnovnim i srednjim školama na području TK.

Od svih obrazovnih ustanova i nadležnih institucija je zatraženo da se kabinetska nastava ne realizira nego da odjeljenja konstantno borave u jednoj učionici, što je u skladu sa ranijim preporukama, osim kod predmeta koji kabinetsku nastavu podrazumjevaju (npr. informatika, tjelesni odgoj).

Krizni štab traži od svih obrazovnih ustanova i institucija da maksimalno utiču na uposlenike u smislu neophodne vakcinacije svih uposlenika i roditelja učenika, obzirom na činjenicu da imunizacija značajno smanjuje mogućnost pojave teške kliničke slike i smrtnih ishoda kod COVID-19 infekcije.

Od Ministarstva obrazovanja i nauke je zatraženo da u skladu sa dosadašnjim iskustvima i važećim preporukama, u saradnji sa svim obrazovnim ustanovama i institucijama osmisli i kroz Krizne planove definira mogućnosti za izvođenje nastave u slučaju daljeg pogoršanja epidemiološke situacije

Od svih osnovnih i srednjih škola je zatraženo da precizno detektuju razrede i odjeljenja gdje provođenje važećih mjera nije moguće i iznađu mogućnosti za striktno provođenje navedenih mjera u saradnji sa nadležnim institucijama i lokalnom zajednicom.

Od Pedagoškog zavoda TK je zatraženo da Kriznom štabu dostavi informaciju o broju i lokaciji razreda i odjeljenja osnovnih i srednjih škola sa preko 20 učenika, te o poduzetim mjerama na nivou škola za provođenje epidemioloških mjera u istim, a prvenstveno u smislu održavanja socijalne distance. Također je zatraženo da Pedagoški zavod TK kontinuirano radi analizu prokuženosti i procijepljenosti nastavnog i nenastavnog osoblja u svim obrazovnim ustanovama i rezultate istu učini javno dostupnim.

U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom i predefinisanim kriterijima Krizni štab Ministarstva zdravstva smatra da nastava na Univerzitetu u Tuzli može započeti po redovnom planu i programu, uz striktno poštivanje važećih naredbi i preporuka nadležnih organa i institucija. Navedeno uključuje konkretno lociranje obrazovnih ustanova gdje provođenje važećih mjera nije moguće i iznalaženje mogućnosti za njihovo strikno provođenje.

Od Univerziteta u Tuzli je zatraženo da sa početkom nastave uradi analizu prokuženosti i procijepljenosti studenata Univerziteta u Tuzli. Navedena analiza treba da sadrži brojčane i procentualne podatke o ukupnom broju studenata, broj studenata koji su preboljeli COVID-19, broj vakcinisanih osoba sa obje doze i sa jednom dozom.

Traži se od domova zdravlja da, u skladu sa mogućnostima, realiziraju vakcinaciju u samim obrazovnim ustanovama, na način koji je racionalan u datim uslovima, spram mogućnosti samih zdravstvenih ustanova i zainteresiranosti uposlenika tj. uposlenika i studenata kada su u pitanju visokoškolske ustanove, te da saradnja bude ostvarena na način koji je optimalan za realizaciju kako je to urađeno sa privrednim subjektima.