Federalna uprava policije: Upozorenje građanima – Sve učestaliji internet napadi

Federalna uprava policije koristi priliku da na ovaj način upozori građane da su sve učestaliji internet napadi korištenjem tehnika poznatih kao BEC prevare (Business e-mail compromise) i internet napadi korištenjem “ransomware”. Naime, u konkretnom primjeru napadači, koristeći sigurnosne propuste u informacionom sistemu žrtve, vrše neovlašten pristup e-mail serveru i manipulaciju sa postavkama istog u dijelu […]
Izvorni članak: Federalna uprava policije: Upozorenje građanima – Sve učestaliji internet napadi