Nastava u TK počet će po redovnom planu i programu

U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom Vlada Tuzlanskog kantona je, na prijedlog Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, donijela naredbu da nastava u obrazovnim ustanovama može započeti po redovnom planu i programu, uz striktno poštivanje važećih naredbi i preporuka nadležnih organa i institucija.

Navedene preporuke se odnose na socijalnu distancu, nošenje lične zaštitne opreme – maske, metode dezinfekcije prostora u kojima se obavlja radni proces, pojačano sprovođenje higijenskih mjera – pranje i dezinfekcija ruku.

Takođe, Vlada je danas utvrdila i zaduženje da se ažuriraju ili razviju planovi za vanredne situacije u školi, koji moraju uključivati odgovorne osobe, aktivnosti koje se trebaju poduzeti u slučaju da neko od đaka, osoblja ili njihovih ukućana bude bolestan, sa sumnjom na COVID-19, kao i određenu prostoriju ili područje za izolaciju oboljelog, s tim da se osobe koje pokazuju određenu simptomatologiju koja liči na infekciju sa COVID-19 trebaju što prije javiti u nadležnu zdravstvenu ustanovu – dom zdravlja.

Također, planirat će se i modeli održavanja nastave za đake koji moraju biti u samoizolaciji, kao i za roditelje i đake koji spadaju u ugrožene skupine (hronične bolesti), te su utvrđene i preporuke za sigurno održavanje nastave u kontekstu COVID-19 infekcije.

Vlada je danas zadužila Ministarstvo obrazovanja i nauke da uradi analizu imunizacije i prokuženosti nastavnog i nenastavnog osoblja, u smislu podataka o ukupnom broju uposlenih po ustanovama, broju vakcinisanih sa jednom ili obje doze, kao i broju onih koji su prebolovali COVID-19 u posljednjih 6 mjeseci, te broju onih koji nisu niti vakcinisani, niti su prebolovali COVID-19.

Ova Odluka će se primjenjivati od 01. do 15. septembra 2021. godine, nakon čega će Vlada, u skladu sa tadašnjom epidemiološkom situacijom, donijeti odluku o nastavku ili drugim modelima izvođenja nastave.