Vijeće sigurnosti UN-a odbacilo rezoluciju Rusije i Kine, ostaje mandat OHR-a u BiH

Vijeće sigurnosti UN-a je sa dva glasa “za” i 13 “suzdržanih” odbacilo Rezoluciju Kine i Rusije kojom se traži ukidanje Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Ruski predstavnik Dimitrij Poljanski primio je ovu odluku sa žaljenjem i zamolio da ne prave dalje destruktivne korake.

Za su glasala 2 predstavnika i to Kine i Rusije, niko nije bio protiv, dok je 13 predstavnika u Vijeću bilo suzdržano.

Podsjećamo, rezolucija je podržavala imenovanje visokog predstavnika Christiana Schmidta do 31. jula 2022. godine kada je prema njoj predviđeno zatvaranje Ureda visokog predstavnika. U obrazloženju ovog prijedloga stoji da ovlasti date visokom predstavniku na konferenciji o provedbi Dejtonskog mirovnog sporazuma 1997. godine više nisu potrebne s obzirom na napredak koji su postigle političke stranke u BiH.


Izvorni članak: Vijeće sigurnosti UN-a odbacilo rezoluciju Rusije i Kine, ostaje mandat OHR-a u BiH