Turković sa Stoltenbergom: NATO ostaje čvrst partner

Tokom vrlo otvorenog razgovora, razmotreno je aktuelno stanje saradnje te integracioni procesi između Bosne i Hercegovine iz NATO-a.

Konstatirano je da Bosna i Hercegovina, odnosno Vijeće ministara BiH treba što prije nastaviti sa procedurom usvajanja i implementacije Programa reformi kao snažnog doprinosa napretku BiH i stabilizaciji stanja u regiji Zapadnog Balkana. Generalni sekretar NATO-a je poručio kako Alijansa podržava reformske procese te ostaje čvrst partner bh. institucijama.

Ministrica Turković je istakla kako većina građana Bosne i Hercegovine podržava napredak ka članstvu u NATO, te da je taj reformski pravac zacrtan u relevantnim zakonima i strateškim dokumentima koji su usvojile institucije Bosne i Hercegovine. Istaknuto je zadovoljstvo ulogom i doprinosom BiH u međunarodnim misijama NATO-a, posebno u Afganistanu, pišu “Vijesti“.


Izvorni članak: Turković sa Stoltenbergom: NATO ostaje čvrst partner