U Plavoj sali Doma kulture u Srebreniku u toku je održavanje 5. sjednice Gradskog vijeća Srebrenik

Dnevni Red:

Odgovori na vijecnicka pitanja, vijecnicka pitanja i inicijative;Razmatranje Izvjestaja o radu JU Centar za socijalni rad Srebrenik za 2020. godinu sa Programom rada JU Centar za socijalni rad Srebrenik za 2021. godinu;Razmatranje Izvjestaja o radu i poslovanju JZU Dom zdravlja Srebrenik za 2020.godinu;Razmatranje Izvjestaja o radu i poslovanju JZU ,,Gradska apoteka” Srebrenik za 2020. godinu;Razmatranje Izvjestaja o poslovanju JP Vodovod 1 kanalizacija ,,Srebrenik” d.d. Srebrenik za 2020. godinu;Razmatranje Izvjestaja o radu i poslovanju JP ,,9. Septembar” d.d. Srebrenik za 2020. godinu;Razmatranje Izvjestaja o radu JP ,,Veterinarska stanica” Srebrenik d.d. Srebrenik za 2020. godinu;Razmatranje Izvjestaja o radu i poslovanju JU ,,Sportsko-re kreativni centar” Srebrenikza 2020. godinu;Razmatranje Izvjestaja o radu poslovanju JU Centar za kulturu informisanje Srebrenik za 2020. godinu;Razmatranje Izvjestaj o radu Gradskog pravobranilastva Grada Srebrenik za 2020 .godinu;Razmatranje Prijedloga Odluke o gubitku statusa nepokretnosti javnog dobra;Razmatranje Prijedloga Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanj e jednog clana Gradske izbome komisije Srebrenik (materijal ce biti dostavljen naknadno iii na sjednici Vijeca) iRazmatranje Prijedloga Zakljucka o davanju saglasnosti Gradonacelniku da potpise ugovor sa investitorom JU za odgoj i obrazovanje djece predskolskog uzrasta Srebrenik;

Objava U Plavoj sali Doma kulture u Srebreniku u toku je održavanje 5. sjednice Gradskog vijeća Srebrenik pojavila se prvi puta na Radio Srebrenik.
Izvorni članak: U Plavoj sali Doma kulture u Srebreniku u toku je održavanje 5. sjednice Gradskog vijeća Srebrenik